nicolas.coach

Wie?

Pascal Nicolas (°1961) is master in de psychologische en pedagogische wetenschappen.

Met een bewogen leven, professioneel en persoonlijk, is weinig menselijks hem vreemd. De veerkracht van mensen blijft hem evenwel steeds verrassen.


Jobs als adviseur, beroepsmilitair, ambulancier, directeur, schaapherder, stafmedewerker, ober, campagneleider, projectcoördinator, … bezorgden hem heel wat levenservaring en mensenkennis. Verandering is voor hem de enige constante.


Pascal Nicolas begeleidde heel diverse interculturele projecten en kreeg in 2006 de individuele Emancipatieprijs van de ‘Vereniging voor Ontwikkeling en Emancipatie van Moslims’.


Daarnaast was hij bestuurder van verschillende verenigingen en coacht hij al jaren als psycholoog verschillende kunstenaars en culturele projecten in hun internationale strategische ontwikkeling. Tot voor kort was hij ook coach van de Nederlandstalige literaire debuutprijs De Bronzen Uil. Ieders verhaal is waardevol!


Als erkend psycholoog werkt hij als coach voor volwassenen vanuit een contextuele benadering, uitgaande van de rechtvaardigheid van relaties tussen mensen en de ontwikkelingsmogelijkheden van elke mens.

In 2018 volgde Pascal ook een opleiding Psychotraumatologie & Victimologie bij het Centre Montoyer-Institut de Victimologie (Brussel/Parijs) en sindsdien blijft hij zich  bijscholen voornamelijk op het vlak van psychotraumatologie (o.a. via The Trauma Research Foundation en The Master Series Oxford). 


Sinds 2019 neemt Pascal Nicolas actief deel aan initiatieven van overheid en bedrijfswereld om psychologische zorg toegankelijker te maken.


De relatie tussen een psycholoog en zijn cliënt is gebaseerd op vertrouwen. Het speelt immers een belangrijke rol in het behalen van succesvolle resultaten. De erkenning als psycholoog komt dit vertrouwen ten goede en dit op drie manieren:


  1. Onderscheidend kwaliteitslabel
  2. Meer houvast dankzij de deontologische code of plichtenleer
  3. Meer bescherming dankzij het tuchtrecht


Pascal Nicolas is erkend psycholoog en gebonden aan de deontologische code.
Zijn aansluitingsnummer bij de Psychologencommissie is 611114485 en zijn
RIZIV-nummer is 7-00261-79-000.
Hij is ingeschreven in de permanente federale databank van beoefenaars van gezondheidszorgberoepen dat hem toelaat het beroep van klinisch psycholoog uit te oefenen met visumnummer 262248.
Hij heeft ook het kwaliteitslabel van gecertificeerd klinisch psycholoog van de VVKP (Vlaamse Vereniging van Klinisch Psychologen) en is Workplace Options Preferred Provider.


Contact telefonisch op +32 478 84 03 89 of bij voorkeur via pascal@nicolas.coach.
Klik hier om het contactformulier te openen