nicolas.coach

Hoe verloopt de coaching & psychologische begeleiding?

De coaching / begeleiding start met het kennismakingsgesprek (intake), gaat verder met het begeleidingstraject (een aantal gesprekken) en sluit af met de afronding (evaluatie).


Kennismakingsgesprek

In het intakegesprek maken we kennis. Liefst in levende lijve, maar we kunnen ook (beeld-)bellen.
We bespreken ‘in aanzet’ jouw vragen of problemen en mijn werkwijze.
Welke verwachtingen heb je?
Wat wil je bereiken met deze coaching / psychologische begeleiding?
Hoe gaan we verder?


Begeleidingstraject

Afhankelijk van het intakegesprek starten we het begeleidingstraject op.
Dit kan 'online' of 'live', naargelang jouw voorkeur en mogelijkheden.
Dit traject bestaat uit individuele gesprekken van ruim een uur.
Coaching & psychologische begeleiding is een gestructureerd proces naar een beter evenwicht en meer rechtvaardige relaties.
Hiervoor doorlopen we een aantal fases:

 • Eerst inventariseren we de uitdagingen / problemen / vragen.
 • Dan bepalen we samen de doelen.
 • Tenslotte stellen we een strategie op om de doelen op basis van je mogelijkheden daadwerkelijk te realiseren.

1° Eerst bespreken we je zelfbeeld op basis van je eigen gevoel(ens):
Wie ben je?
Wie wil je zijn?
Wie wil je worden?


  2° Dan zoeken we naar hindernissen die je evenwicht in de weg staan en naar mogelijkheden om dit te veranderen en jezelf te versterken.
  Dit doen we door:
  je eigen verhalen te (her)formuleren,
  opdrachten op korte termijn te geven en
  doelstellingen op middellange termijn vast te leggen.


  De juiste duur van de coaching / psychologische begeleiding is moeilijk vooraf vast te leggen.
  De aard van je vragen of problemen en je verwachtingen of doelstellingen bepalen veel.Voorop staat dat jij nut moet ervaren van de gesprekken en dat je je relaties rechtvaardiger ervaart. Ik adviseer je hierin en doe jou voorstellen.

  Jij bepaalt zelf hoe ver je wil gaan en op welk tempo.


  Afronding

  Bij het afronden van de coaching / psychologische begeleiding evalueren we in hoeverre je vraag of probleem opgelost is en hoe je er zelf verder alleen kan aan blijven werken.
  Hiervoor zoeken we naar jouw levensvisie op lange termijn.
  Ik blijf ook op langere termijn beschikbaar.

  Klik hier om het contactformulier te openen